Installatie, King Kong Gallery, Den Haag
In een tunnelachtige ruimte is een grote tekening aan de achterwand bevestigd, de tekening laat via gaatjes licht doorschijnen van de tl-lampen die aan de wand bevestigd zijn. De techniek refereert aan oude 19de eeuwse prenten waar gaatjes in geprikt en die voor een brandende kaars een magisch effect geven, de voorloper van de toverlantaarn. Deze moderne versie laat een sterk perspectivische tekening zien van een ruimte waar spullen zijn opgeslagen, die wachten op een gebruiker.